Behandelvorm: Psychodiagnostisch onderzoek

Ik bied in mijn praktijk psychodiagnostisch onderzoek en afhankelijk van de klachten, zorg en de hulpvraag kan het onderzoekstraject uit verschillende onderdelen bestaan zoals: een ontwikkelingsanamnese, een sociaal emotioneel onderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een intelligentie onderzoek (als onderdeel van een sociaal emotioneel of persoonlijkheidsonderzoek) en een gezinsonderzoek. Tevens is er aandacht voor het schoolfunctioneren van een kind, jongere.

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is om er achter te komen wat de oorzaken kunnen zijn voor de problemen. Het kan gaan om kindfactoren, gezinsfactoren, omgevingsfactoren, ouderfactoren of een combinatie ervan. Het is van groot belang dit goed in beeld te brengen zodat op basis hiervan gedegen advies gegeven kan worden voor de juiste behandeling. In een gesprek worden aan het eind van het onderzoekstraject de resultaten en het advies besproken. Degenen die meer informatie willen lezen over de verschillende onderzoeksonderdelen kunnen hier klikken voor de omschrijvingen.

Indien er een indicatie is voor een uitgebreider onderzoek, (denk aan een neuropsychologisch onderzoek en/ of een didactisch onderzoek) dan dien ik hiervoor te verwijzen naar collega praktijken.