Behandelvorm: Psychodiagnostisch onderzoek

Ik bied in mijn praktijk psychodiagnostisch onderzoek en afhankelijk van de klachten, zorg en de hulpvraag kan het onderzoekstraject uit verschillende onderdelen bestaan zoals: een ontwikkelingsanamnese, een sociaal emotioneel onderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek en een gezinsonderzoek. Bij kinderen en jongeren is er tevens aandacht voor het schoolfunctioneren.

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is om er achter te komen wat de oorzaken kunnen zijn voor de problemen. Het kan gaan om kindfactoren, gezinsfactoren, omgevingsfactoren, ouderfactoren of een combinatie ervan. Het is van groot belang dit goed in beeld te brengen zodat op basis hiervan gedegen advies gegeven kan worden voor de juiste behandeling. Aan het eind van het onderzoekstraject worden in een gesprek de resultaten en het advies besproken. Degenen die meer informatie willen lezen over de verschillende onderzoeksonderdelen kunnen hier klikken voor de omschrijvingen.

Indien er een indicatie is voor een uitgebreider onderzoek (denk aan een intelligentie-, neuropsychologisch- en/ of een didactisch onderzoek) dan dien ik hiervoor te verwijzen naar collega praktijken.