Welkom

Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Refleksie voor kind, jongere en jongvolwassene (4 -24 jaar) waar je terecht kunt voor basis generalistische en gespecialiseerde GGZ Volwassenzorg en Jeugd GGZ.

Waarom je welkom bent?

Ieder persoon, groot en klein, is uniek en bijzonder en het is goed om dit zo te kunnen voelen. Dat geeft vertrouwen, geloof en een sterke basis voor je hele leven. Vanaf de geboorte ben je een persoon in wording en ben je op ontdekking uit. Jezelf en je omgeving ontdekken is continue aanwezig. Dit proces van groeien en ontwikkelen vormt vanaf jonge leeftijd een basis; een eigen identiteit en eigen handelen die naarmate je ouder wordt steeds meer gestalte krijgen. Maar helaas kan dit bij kinderen en jongeren, die nog zo aan het begin van hun leven staan, ontwricht raken.

Dat kan allerlei oorzaken hebben zoals; eigen twijfels, angsten, onzekerheden, negatief denken, niet goed in je vel zitten, moeite hebben met vertrouwen in jezelf of in anderen en sociaal en/of cognitief onvermogen etc.. Maar ook gebeurtenissen of problemen in de leefomgeving, of de manier waarop mensen in de naaste omgeving leven kunnen van invloed zijn. Persoonlijke kenmerken en eigenschappen die ieder bij de geboorte meekrijgt, samen met invloeden vanuit de leefomgeving, maken uiteindelijk wie je wordt en hoe je in het leven komt te staan. Wanneer dit ontwricht is geraakt kunnen er spanningen, conflicten, boosheid, depressies of dergelijke gaan ontstaan en kan het kind, de jongere steeds meer emotionele- en gedragsproblemen laten zien. Wanneer iemand, groot en klein, niet goed in zijn/haar vel zit, heeft dat vervolgens weer invloed op de mensen om hem of haar heen wat dan vaak weer kan leiden tot zorgen, spanningen en problemen, bijvoorbeeld in het gezin en binnen relaties.

Als therapeut wil ik voor ieder kind, jongere, jong volwassene en volwassene (maximaal ca. 30 jaar), die uit balans is geraakt of dreigt te raken, die niet meer goed kan voelen dat hij/zij uniek en oké is en die weinig vertrouwen voelt in zichzelf en/of in anderen, iets betekenen en ook voor zijn of haar gezin. Ik wil me inzetten om samen dat gevoel te laten ontwaken of terug te brengen. Om het leven weer aangenamer en enigzins wat makkelijker te maken, samen met de mensen om je heen. Zodat je op een gezonde manier weer verder kunt groeien en ontplooien.

Daarom ben je welkom, van harte zelfs.

Sandy Bouterse