Behandelaanbod

Behandeling Jeugd GGZ (Jeugdhulp ambulant)

In de Jeugd GGZ worden kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met lichte tot matige psychische, niet complexe, problemen behandeld en deze zorg is er voor kinderen en jongeren met zware, ingewikkelde en/of complexe psychische problemen. Er is sprake van een hoge mate van complexiteit van behandeling waarbij specialistische kennis nadrukkelijk vereist is.

Behandeling Volwassenen GGZ

Generalistische Basis GGZ
In de basis GGZ worden jong volwassenen met lichte tot matige psychische, niet complexe, problemen behandeld.
Er kan alleen een behandeling gestart worden als er sprake is van een DSM benoemde stoornis, van matige problematiek met duidelijke symptomen of als er een vergroot risico bestaat voor problemen maar waar beschermende factoren tegenover staan; zoals het op een adequate wijze met problemen om kunnen gaan, een structurele daginvulling hebben, ondersteuning voor toezicht, zorg hebben en praktische of emotionele steun, waarop men dagelijks kan terugvallen.

De Basis GGZ is onderverdeeld in vier Basis GGZ prestaties:

  1. Basis GGZ Kort
  2. Basis GGZ Middel
  3. Basis GGZ Intensief
  4. Basis GGZ Chronisch

Elk van deze trajecten is inclusief intake en diagnostiek.

Gespecialiseerde GGZ
Deze vorm van zorg is bedoeld voor (jong)volwassenen met zware, ingewikkelde en/of complexe psychische problemen. Er is sprake van een hoge mate van complexiteit van behandeling waarbij specialistische kennis nadrukkelijk vereist is. Er kan alleen een behandeling gestart worden als er sprake is van een DSM benoemde stoornis.