Ouders en/of verzorgers

Kinderen zijn een kostbaar bezit en als ouder, verzorger wil je graag dat je kind gelukkig is, goed functioneert, aansluiting heeft bij andere kinderen, goed voor zichzelf kan zorgen etc. Deze lijst kan ver aangevuld worden omdat je als ouder graag wilt dat het goed gaat met je eigen kind. Als ouder probeer je met je kennis en je eigen ervaringen je kind te helpen en wanneer er problemen ontstaan kan dit leiden tot zorgen, emoties en spanningen. Problemen die ouders of verzorgers kunnen hebben zijn bijvoorbeeld:

  • het gevoel hebben dat er iets aan de hand is met hun kind;
  • zich zorgen maken om het gedrag en/of het sociaal emotioneel functioneren van hun kind;
  • thuis en op school opvallend en zorgelijk gedrag bij hun kind herkennen;
  • zich zorgen maken over de manier waarop hun kind over zichzelf en over anderen denkt;
  • zich zorgen maken over de manier waarop hun kind emoties beleeft en er mee omgaat;
  • zich zorgen maken over de omgang van hun kind met zichzelf en met anderen;
  • zich zorgen maken om hun zoon of dochter wat zoveel invloed heeft op het gezin, dat het gezin ontwricht raakt;
  • in het gezin problemen ervaren die aanleiding kunnen zijn voor de problemen bij hun kind;
  • ervaren dat de spanningen en problemen in hun gezin moeilijk of niet te veranderen zijn.

Als ouder of verzorger kun je je gaan afvragen of er iets aan de hand is met je kind, of dat je zelf als ouder de opvoeding wel goed doet, of dat er iets met jezelf aan de hand is waardoor er problemen ontstaan, of het gezin wel goed functioneert en of het met alle gezinsleden goed gaat. Sommige ouders zijn zelf bekend met psychische of psychiatrische problematiek en kunnen vragen hebben over hoe ze het beste de opvoeding van hun kinderen kunnen aanpakken en hoe ze het gezin goed draaiende kunnen houden. Opvoeden is intensief en als je belast bent met eigen problemen maakt dit het opvoeden extra intensief.

Voor ouders met soortgelijke zorgen en vragen kan ik iets betekenen. Ik kan met je als ouder meekijken wat er speelt, gericht op het kind, op het gezin, op de ouders en wat er nodig is om de problemen te verminderen dan wel te laten verdwijnen. Ik zal dan een behandeladvies geven en met behulp van gerichte therapie zullen we de problemen en de zorgen samen aanpakken.