Even voorstellen

Mijn naam is Sandy Bouterse (1971) en ik ben een ervaren en BIG-geregistreerde psychotherapeut.Sandy
In 1994 heb ik mijn opleiding HBO- SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) afgerond en gedurende mijn studietijd heb ik gewerkt met kinderen die in een orthopedagogisch centrum woonden. Hier groeide mijn interesse voor het helpen van het kind samen met het gezin waarin het opgroeit. Ik ben toen de universitaire opleiding Orthopedagogiek in Nijmegen gaan doen en deze studie heb ik in 1997 afgerond. Gelijktijdig ben ik mij gaan specialiseren in het systemisch, ook wel gezinsgericht, werken.

Na deze opleiding heb ik veel praktijkervaring opgedaan en heb ik o.a. gewerkt als junior docent en stagebegeleidster op de Katholieke Universiteit Nijmegen, als behandelaar in een therapiepraktijk (welke verbonden is aan de Katholieke Universiteit Nijmegen), in een kamertrainingscentrum, als orthopedagoog in een medisch kinderdagverblijf en als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg.

Vervolgens heb ik de stap gezet naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Van 2003 – 2012 ben ik als behandelcoördinator en
psychotherapeut werkzaam geweest bij een grote GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in zuid-oost Brabant.
Ik kreeg hier de mogelijkheid om mij te gaan specialiseren in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, persoonlijkheids-
onderzoek en psychotherapie. Eerst heb ik de BIG registratie GZ-Psycholoog gehaald en vervolgens ben ik de post academische
opleiding Psychotherapie, zowel voor kinderen/ jongeren als voor volwassenen, gaan volgen en heb ik die eind 2012 afgerond.

Daarna heb ik 2 jaar een praktijk gehad binnen een onderneming waar een groep zelfstandig vrijgevestigde therapeuten in een samenwerkingsverband werkte en daar groeide de motivatie voor een zelfstandige eigen praktijk op een eigen locatie. Mijn specialismen zijn:

  • psychodiagnostisch onderzoek bestaande uit: sociaal emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek;
  • gezinsonderzoek;
  • individuele psychotherapie;
  • gezinstherapie en
  • EMDR behandeling.

Kwalificaties en registraties
Ik ben erkend Orthopedagoog en zowel BIG geregistreerd GZ-Psycholoog als BIG geregistreerd Psychotherapeut.
BIG registratie nummer GZ-Psycholoog: 9906403322
BIG registratie nummer Psychotherapeut: 09064033216

Daarnaast ben ik lid van:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Vereniging voor Kinder- en Jeugpsychotherapie (VKJP)
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Omdat ik als psychotherapeut erg hecht aan een goed kwaliteitsniveau van aan te bieden behandelingen, stel ik alles in het werk om daar blijvend aan te kunnen voldoen. Hoewel ik als BIG-geregistreerd GZ-Psycholoog en Psychoterapeut goed gekwalificeerd ben, wil ik mij als therapeut blijven ontwikkelen en verdiepen en daarom volg ik frequent intervisies, bijeenkomsten en scholing en dit staat er mede garant voor dat ik het door mij beoogde goede kwaliteitsniveau blijvend kan aanbieden.

AGB codes:
Zorgverlener 94-012510
Praktijk 94-59828

Inschrijvingsnummer handelsregister: 55009913