Crisis

Binnen mijn praktijk heb ik geen faciliteiten voor opvang in geval van crisis. In geval van crisis bij jong volwassenen (vanaf 18 jaar) raad ik je aan om contact op te nemen met je huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. In overleg met de arts kan zo nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden die voor acute zorg kan zorgen. In geval van crisis bij kinderen en jongeren (4-18 jaar) met complexe en ernstige psychiatrische problematiek raad ik eveneens aan contact op te nemen met je huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. Ook in deze situatie kan in overleg met de arts indien nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Wanneer er geen sprake is van ernstige psychiatrische en complexe problematiek maar de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden doordat er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan (bijvoorbeeld door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen) raad ik je aan om contact op te nemen met je opvoedondersteuner (tijdens kantoortijden) of SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant (buiten kantoortijden).

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is bereikbaar via telefoonnummer: 088- 0666 999