Bij welke klachten

De problematiek waar een kind, jongere of jong volwassenen mee aangemeld wordt is uiteenlopend. De klachten die ik in mijn praktijk vooral behandel en waar ik mij in gespecialiseerd heb, kunnen min of meer in vijf groepen verdeeld worden, namelijk:

Sociaal emotionele problemen:

 • o.a. onzekerheid voelen in contact met anderen en niet zichzelf kunnen of durven zijn; contacten met anderen uit de weg gaan, gepest worden;
 • o.a. zich vaak verdrietig en somber voelen, veel bang en onzeker zijn, nare en schokkende ervaringen meegemaakt hebben en hier nog vaak aan moeten denken en zich hierdoor zelfs belemmerd voelen in doen en laten; veel boosheid voelen;
 • o.a. een zwak zelfbeeld en/of onvoldoende eigenheid en/of identiteit hebben, sterke afhankelijkheid ten opzichte van anderen hebben.

Ontwikkelingsproblemen:

 • o.a. het opgroeien verloopt niet vanzelfsprekend; motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, zindelijk worden,
 • eetgedrag, spelontwikkeling, zelfverzorging en dergelijke blijven achter;
 • hechtingsproblemen: zoals te weinig of te veel de ander vertrouwen en zichzelf erg makkelijk of juist heel moeilijk kunnen binden aan anderen.

Gedragsproblemen:

 • gedragsproblemen: zoals agressie tonen naar zichzelf en/of anderen, impulsief ontremd gedrag vertonen;
 • dwangklachten: o.a. dwanggedachten en dwanghandelingen.

Gezinsproblemen:

 • o.a het aanwezig zijn van spanningen, onbegrip, communicatieproblemen en relatieproblemen tussen ouder-kind, kinderen onderling of overige gezinsleden.

Opvoedingsproblemen bij ouders met psychiatrische problematiek

 • o.a. zorgen en twijfels over de opvoeding bij ouders met psychiatrische problematiek;
 • o.a. problemen ervaren met je eigen problematiek en ouderschap;
 • o.a zorgen over zich teveel belast voelen met de opvoeding

Bij klachten als ernstige verslavingsproblematiek, eetstoornis, psychoses en schizofrenie verwijs ik door naar een GGZ praktijk of instelling die meer gespecialiseerd is in deze problematiek.