Aanmelden

Aanmelding

Om je aan te melden bij mijn praktijk kun je mij iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08.30 – 09.00 uur bellen op 06-28176754. Mocht je op dat tijdstip niet in de gelegenheid zijn, bel dan gerust op een ander moment terug of spreek je naam en telefoonnummer in zodat ik je kan terugbellen. Maar je kunt in plaats daarvan ook het formulier invullen op mijn website op de contactpagina.

In ons eerste telefonisch contact zal ik in het kort vragen naar de reden van aanmelding, welke klachten er op dat moment zijn, de ernst van de klachten, de zorgen die er zijn en de hulpvraag. Deze informatie gebruik ik om een goede eerste inschatting te kunnen maken of de hulp, welke ik kan bieden, de juiste en meest geschikte is. Wanneer op basis van dit gesprek een afspraak gemaakt wordt voor een nadere kennismaking op de praktijk zal ik alvast, indien van toepassing, de algemene- en verzekeringsgegevens noteren.

Verwijzing

Wanneer je de behandeling vergoed wilt krijgen door de Zorgverzekeraar is het belangrijk om een verwijzing te hebben van een huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts of een psychiater. De verwijzer kan de verwijzing ook via Zorgdomein versturen. ZorgDomein is een beveiligd, onafhankelijk, digitaal platform voor huisartsen en andere verwijzers.
De verwijsbrief dient er voor dat de behandelingen vergoed kunnen worden en ook om aan de zorgverzekeraar de vereiste informatie omtrent de behandeling door te geven. In de verwijsbrief dient de huisarts of medisch specialist te vermelden:

  • datum verwijsbrief (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
  • uw gegevens: naam, geboortedatum, adres, BSN nummer en polisnummer Zorgverzekering;
  • of het een verwijzing betreft voor generalistische basis of gespecialiseerde GGZ;
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM IV diagnose;
  • korte toelichting vermoeden DSM IV diagnose;
  • naam, adres, AGB code en handtekening (of een stempel) van de verwijzer.

Wanneer jezelf de behandeling betaald is er geen verwijzing (van huisarts of medisch specialist) nodig. Er zal dan behalve naam, adresgegevens en een kopie van een identiteitsbewijs, niet gevraagd worden om verdere gegevens en er wordt ook géén informatie omtrent de behandeling teruggekoppeld naar de zorgverzekering.

Voor het aanmelden van een kind tot 12 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven, voor kinderen vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf toestemming geven en vanaf 16 jaar volstaat de toestemming van de jongere zelf. Indien één ouder/verzorger gezaghebbend is, dient een kopie van het gezagsregister (verkrijgbaar bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is) meegenomen te worden.

Voorbereiding op intakegesprek

Wanneer we samen besluiten binnen de praktijk te starten met een intake wordt, indien dat nodig mocht zijn, gevraagd om een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist, een identiteitsbewijs en een pas van de Zorgverzekering mee te nemen in het eerste (intake)gesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een inschrijf- en toestemmingsformulier toe en nodig ik je per mail uit om op een beveiligd e-health platform (bureau Embloom) een intakeformulier in te vullen. De link om op het beveiligde platform te komen ontvang je na het maken van de afspraak via een aparte mail. Het is belangrijk dat het inschrijf- en toestemmingsformulier en de vragenlijst uiterlijk 1 week voor het intakegesprek volledig ingevuld geretourneerd zijn. Wanneer deze formulieren niet op tijd ingevuld is zal het intakegesprek geannuleerd worden en, indien gewenst, opnieuw worden ingepland op een later moment. Er wordt gewerkt met dit intakeformulier omdat het ervoor zorgt dat behandeling eerder kan starten en ook wordt hierdoor eerder duidelijk of u met uw klachten en doelen bij de praktijk aan het juiste adres bent.