Aanmelden

Om je aan te melden bij mijn praktijk kun je mij iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 – 09.30 uur bellen op 06-28176754. Maar mocht je op dat tijdstip niet in de gelegenheid zijn, bel dan rustig op een ander moment en spreek je naam en telefoonnummer in zodat ik je kan terugbellen. Maar je kunt in plaats daarvan ook het formulier invullen op mijn website via de volgende link klik hier.

In ons eerste telefonisch overleg zal ik in het kort vragen naar de reden van aanmelding, welke klachten er op dat moment zijn, de ernst van de klachten, de zorgen die er zijn en de hulpvraag. Deze informatie gebruik ik om een goede eerste inschatting te kunnen maken of de hulp, welke ik kan bieden, de juiste en meest geschikte is. Wanneer op basis van dit gesprek een afspraak gemaakt wordt voor een nadere kennismaking op de praktijk zal ik alvast, indien van toepassing, de algemene- en verzekeringsgegevens noteren. Tevens zal ik je, indien dat nodig mocht zijn, vragen om de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist, een identiteitsbewijs en/of uw pas van de Zorgverzekering mee te nemen. Voor het kennismakingsgesprek stuur ik je een inschrijfformulier toe met het verzoek dat ingevuld en ondertekend mee te nemen naar het eerste gesprek.

Verwijzing

Er zijn een drietal manieren om je aan te melden bij mijn praktijk:

1. Aanmelding zonder verwijzing (van huisarts, medisch specialist of gemeente) met de intentie om de behandelingen zelf te betalen. In dit geval heb je geen verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Er zal je dan behalve je naam, adresgegevens en een kopie van je identiteitsbewijs, niet gevraagd worden om verdere gegevens en er wordt ook géén informatie omtrent de behandeling teruggekoppeld naar je zorgverzekering of de gemeente.

2. Aanmelding met verwijzing van de huisarts of een medisch specialist met de bedoeling de behandeling door de zorgverzekering te laten vergoeden (bij jongeren van 18 – 24 jaar). De verwijsbrief dient er niet alleen voor dat de behandelingen vergoed kunnen worden, maar ook om aan je zorgverzekeraar de vereiste informatie omtrent jouw behandeling door te geven. In de verwijsbrief dient de huisarts of medisch specialist te vermelden:

  • datum verwijsbrief (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
  • uw gegevens: naam, geboortedatum, adres, BSN nummer en polisnummer Zorgverzekering;
  • of het een verwijzing betreft voor generalistische basis of gespecialiseerde GGZ;
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM IV diagnose;
  • korte toelichting vermoeden DSM IV diagnose;
  • naam, adres, AGB code en handtekening (of een stempel) van de verwijzer.

3. Aanmelding met een verwijzing vanuit Centrum Jeugd en Gezin, ook wel een beschikking van de gemeente (Centrum Jeugd en Gezin) of met een verwijzing van een specialist met de bedoeling de behandeling door de gemeente te laten vergoeden (bij kinderen 4-18 jaar). De toegang tot de Jeugdhulp (Jeugd GGZ) verloopt namelijk via de gemeente. De gemeente bepaalt of er een beschikking of een vergoeding voor de behandeling komt. Indien een andere specialist de verwijzer is (bijv. een huisarts, kinder- of jeugdarts), moet de gemeente een verzoek voor een beschikking ingediend krijgen om betreffende behandeling te vergoeden. Jullie ontvangen van de gemeente dan een beschikkingsnummer die ik nodig heb voor het declareren van de behandeling.
De gegevens van een verwijzing kunnen door de gemeente opgevraagd en gebruikt worden voor informatie omtrent de behandeling (is een wettelijke verplichting). Wanneer je hier ernstig bezwaar tegen hebt verzoek ik je mij dit te laten weten.

Toestemming

Voor het aanmelden van een kind tot 12 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven, voor kinderen vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf toestemming geven en vanaf 16 jaar volstaat de toestemming van de jongere zelf. Indien één ouder/verzorger gezaghebbend is, dient een kopie van het gezagsregister (verkrijgbaar bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is) meegenomen te worden.