Vergoedingen

Jeugd GGZ (Jeugdhulp Ambulant)

Voor cliënten tot 18 jaar geldt dat de kosten voor behandeling worden vergoed door de gemeente, mits de gemeente een contract heeft met de praktijk.

Dit geldt voor behandeling in zowel de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

En dit geldt voor de behandeling Jeugdhulp ambulant voor de gemeenten in de regio Zuid Oost Brabant, onderverdeeld in onderstaande subregio’s.

 • Helmond en Peelgemeenten: Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,
 • Dommelvallei: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre

Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

​Wanneer uw kind in een gemeente woont welke niet onder betreffende gemeenten valt, kunt u eventueel in uw gemeente een PGB (persoonsgebonden budget) aanvragen waarna u zelf uw behandelaar kunt kiezen.

Volwassenen GGZ

De behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder, die zijn verwezen door een huisarts of specialist (voor zowel de basis- als specialistische GGZ) en die een zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten met wie ik een contract heb, worden vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.

Na afloop van de behandeling (of na een behandelperiode van een jaar) worden de kosten via een DBC rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor 2019 heb ik daarvoor met onderstaande zorgverzekeraars een contract afgesloten. De kosten van uw behandeling worden bij hen volledig vergoed:

 • Zilveren Kruis
 • Menzis
 • MultiZorg
 • DSW
 • De Friesland
 • CZ

Helaas heb ik moeten besluiten om geen contract met VGZ af te sluiten.

​Als uw Zorgverzekeraar géén contract heeft met mijn praktijk kan de behandeling (welke wel moet vallen onder de verzekerde zorg) toch gedeeltelijk, of soms zelfs geheel (afhankelijk van uw polis) vergoed worden. Binnen de zorgverzekering bestaan verschillende polissen. Daarbij heeft u kunnen kiezen voor een restitutiepolis, een naturapolis of een budgetpolis. Deze verzekeringsvormen worden door de verschillende verzekeringsmaatschappijen onder verschillende namen aangeboden. Dit kan soms verwarrend zijn. Kijk thuis goed na welke polis u heeft zodat u weet hoe de hulp binnen mijn praktijk vergoed wordt. Eventueel kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als je hierbij hulp nodig hebt kun je natuurlijk bij mij terecht. Er bestaat een overzicht waarop je kunt zien hoeveel je zorgverzekeraar aan een niet gecontracteerde zorgverlener vergoedt: contractvrijepsycholoog.nl

In de basiszorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor cliënten van 18 jaar en ouder. Dit eigen risico geldt eenmalig voor (nagenoeg) alle zorgkosten die je maakt. Met andere woorden: heb je het eigen risico al opgebruikt ten gevolge van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, dan is voor de zorg die je bij ons (of elders) ontvangt geen eigen risico meer verschuldigd. In 2019 blijft het verplichte eigen risico gelijk en is 385 euro.

Als je denkt dat je deze kosten niet kunt betalen, neem dan contact op met de Sociale Dienst van je gemeente. In de meeste gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen een vergoeding voor medische kosten krijgen vanuit de Bijzondere Bijstand. Ook bieden veel gemeenten aan mensen met een laag inkomen de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering waarin het verplicht eigen risico vergoed wordt.

Niet verzekerde zorg

Het vergoedingenpakket voor de basis en gespecialiseerde GGZ is de laatste jaren steeds meer beperkt. De op dit moment geldende regels zijn:

 1. alleen vergoeding in geval van een DSM-stoornis;
 2. geen vergoeding meer van geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik;
 3. geen vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen (hier valt burn-out onder), behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of-mishandeling;
 4. geen vergoeding van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
 5. uitsluiting van een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie (‘zwarte lijst’);
 6. voor diagnostiek geldt tevens dat er sprake dient te zijn van een zorgvraag. Zonder zorgvraag (= behandeling) dien je de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen, bijvoorbeeld indien je je intelligentie onderzocht wilt hebben bij het vermoeden van hoogbegaafdheid;
 7. geen vergoeding van behandeling van diagnoses V-codes;
 8. geen vergoeding van behandeling relatieproblemen;
 9. geen vergoeding van behandeling van werkgerelateerde problemen.

Zelf betalen

Voor de klachten welke zijn uitgesloten van verzekerde zorg is in mijn praktijk behandeling mogelijk, echter is dat voor eigen rekening. Het kan ook zijn dat je er voor kiest dat er geen gegevens teruggekoppeld worden naar de Zorgverzekering of Gemeente. In dat geval wordt dat gezien alsof u de Zorgverzekering of de Gemeente min of meer niet meer als ‘tussenpersoon’ wilt zien. Ook dan komen de behandelkosten voor eigen rekening.

Tarieven met betrekking tot behandelingen
In mijn praktijk worden de maximumtarieven gehanteerd zoals die gelden binnen de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ en door de NZA zijn vastgesteld. Dit geldt zowel voor verzekerde als voor niet verzekerde zorg.

Maximumtarieven Basis GGZ (Jeugd GGZ en Volwassen GGZ)
Prestatie                                                                                     Tarief in EUR 2017
Kort                                                                                                       457,43
Middel                                                                                                   779,40
Intensief                                                                                              1.222,15
Chronisch                                                                                            1.127,95
Onverzekerd product Consult (OVP)                                                  95,89
Onvolledig behandeltraject                                                                  186,71

Tarieven Gespecialiseerde GGZ (Jeugd GGZ en Volwassen GGZ)
Prestatie                                                                                     Uurtarief in EUR 2017
Intakesessie (duur 60 min. en 60 min. rapportage)                          190,00
Therapiesessie (duur 45 min. en 15 min. rapportage)                        95,00
Oudersessie (duur 45 min. en 15 min. rapportage)                             95,00
Gezinssessie (duur 45 min. en 15 min. rapportage)                            95,00

Tarieven met betrekking tot onderzoeken

Uurtarief (zowel onderzoeksuur als rapportage)                                 95,00

Afhankelijk van de klachten, zorg en hulpvraag stellen we samen een behandelplan voor een psychodiagnostisch onderzoek op; daarin wordt het totaal aantal sessies afgesproken en op basis daarvan wordt een kostencalculatie opgemaakt.

Tarieven met betrekking tot consult en advies

Voor Consult en advies wordt er een tarief per traject opgesteld op offertebasis. Hierbij geldt een BTW tarief van 21%. Het tarief per 60 minuten is € 99,00 excl. BTW.

Voor meer uitgebreide en meest actuele informatie over vergoedingen verwijs ik u graag naar de volgende websites:

Tijdig afspraak afzeggen

Mijn verzoek is om tijdig een afspraak af te zeggen (minstens 24 uur van tevoren). Indien dit niet tijdig is gebeurd, of wanneer je niet op een afspraak verschijnt, wordt dit niet door de Zorgverzekeraar of de gemeente vergoed. Ongeacht de reden moet ik je in dat geval helaas een bedrag van 70,00 in rekening brengen.