Behandelvorm: Psychotherapie

Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding en therapie onvoldoende resultaat hebben gehad en de zorg en het probleem niet afneemt of niet verdwijnt. Psychotherapie wordt toegepast wanneer de ontwikkeling van een kind, jongere of jong volwassene verstoord dreigt te raken of stagneert. Het doel van de therapie is het opheffen of verminderen van ontwikkelingsproblemen/ stoornissen of blokkeringen en beoogt de weg vrij te maken voor het op gang brengen, dan wel voortzetten van de normale ontwikkeling. De therapie sluit aan op de ontwikkelingsfase en de beleving van een kind, jongere of jong volwassene en beoogt de ontwikkelingskansen te herstellen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vele vormen van psychotherapie daadwerkelijk tot verbetering leiden. Binnen mijn praktijk bied ik verschillende vormen van psychotherapie. Zoals individuele psychotherapie, individuele psychotherapie in combinatie met ouderbegeleiding (gerelateerd aan leeftijd en problematiek), traumabehandeling (EMDR) en gezinstherapie. Naast de psychotherapeutische behandelingen bied ik ook opvoedondersteuning aan ouders die zelf bekend zijn met psychische of psychiatrische problematiek. Kijkend naar de methoden richt ik mij vooral op integratieve psychotherapie wat betekent dat ik niet vanuit één, maar vanuit meerdere invalshoeken werk. Dit betreft niet alleen de beeldvorming van de problematiek maar heeft ook betrekking op mijn therapeutische interventies.

Bij de therapie aan kinderen en eventueel ook aan jongeren en jong volwassenen (afhankelijk van de problematiek) worden de ouders of verzorgers nauw betrokken. Ouderbegeleiding is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit ter ondersteuning van de therapie met het doel informatie uit te wisselen over de behandeling en het ontwikkelingsproces van het kind. Op deze manier kunnen we tot een goede afstemming komen als het gaat om de psychologische en pedagogische benadering van het kind.

In mijn opleiding en door mijn praktijkervaring heb ik ruime kennis opgedaan van verschillende behandelmethoden; cliëntgerichte psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie, psycho- analytische psychotherapie, systeemtherapie (gezinstherapie), traumabehandeling (EMDR), ouderbegeleiding en opvoedondersteuning aan ouders met psychische of psychiatrische problematiek. Dit stelt mij in staat op meerdere manieren de problemen te beoordelen en te behandelen. Degenen die meer informatie willen lezen over de verschillende behandelmethoden kunnen hier klikken voor de omschrijvingen.

Doorgaans vinden de behandelsessies op locatie van de praktijk plaats. Daarnaast wordt binnen de praktijk de behandeling en diagnostiek ook in een digitale vorm aangeboden. Zo wordt er o.a. gebruik gemaakt van de digitale vragenlijsten en modules op e-health platform Embloom. In onderling overleg wordt gekeken wat passend en wenselijk is (dat afhankelijk is van de hulpvraag); op locatie, digitaal of een combinatie van.

Duur en frequentie van de behandelingen
De duur en frequentie van de behandelingen zijn verschillend en worden afgestemd met de cliënt en bij kinderen en/of jongeren met de ouders.

De individuele psychotherapie sessies zijn wekelijks op een vaste dag en tijd gedurende een langere periode. Een sessie duurt 45 minuten.

De individuele sessies binnen een traumabehandeling (EMDR behandeling) zijn wekelijks en duren per sessie 75-90 minuten. De EMDR behandeling is een kortdurende en zeer intensieve behandeling. Gedurende de behandeling neem ik zeer geregeld contact op met betrokkene(n) om het verloop van de therapie en reacties in de thuissituatie goed te kunnen volgen en te kunnen ondersteunen.

De frequentie van de gezinsgesprekken is afhankelijk van de problematiek en de ernst. Daarom geef ik na de intake een advies over de frequentie van de gezinsgesprekken en in het behandelplan maken we dit samen meer concreet. De duur van een gezinsgesprek is 45 minuten.

Bij de opvoedondersteuning of consultatie wordt de frequentie afgestemd op de behoefte, de zorg en hulpvraag van de ouder(s) en het gezin of de professional.

Afronding
Het afronden en uiteindelijk afsluiten van de psychotherapeutische behandeling wordt heel nauwkeurig en zorgvuldig in onderling overleg gedaan. Samen kijken we naar de manier waarop de afronding past bij de behandeling en de behoeften. De afronding is een belangrijk onderdeel van de therapie en krijgt veel aandacht.

Vragenlijsten
Aan het begin, tijdens en bij het beëindigen van de therapie vraag ik cliënten om digitale vragenlijsten in te vullen. Dit dient om het therapeutisch proces samen regelmatig te kunnen evalueren; maar ook, indien van toepassing, om te voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeraars die periodiek geïnformeerd dienen te worden (of het probleemgedrag al of niet vermindert). Dit betreft Routine Outcome Measure (ROM).