Intake en behandelplan

Intake

De intake bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek en een vier-vijftal vervolg-intakegesprekken. Voor het kennismakingsgesprek met kinderen en jongeren worden zowel zijzelf als de ouder(s) uitgenodigd. Soms zijn er redenen om dat op een andere manier af te spreken en daarom onderzoek ik zoveel mogelijk wat in het belang van het kind en het gezin is. In de intakegesprekken staat voorop dat we nader met elkaar kunnen kennismaken en dat we samen ontdekken of er tussen ons een klik is. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat jij je bij mij, als therapeut, goed op je gemak voelt en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dan kan ik je zo goed mogelijk leren kennen en begrijpen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een goede relatie tussen therapeut en cliënt een grote rol speelt in het doen slagen van een behandeling en daarom schenk ik daar veel aandacht aan.

Daarnaast zal ik in de intakefase gegevens vragen en verzamelen over de reden van de aanmelding, de manier waarop jullie zoon of dochter zich ontwikkelt (heeft) en informeer ik naar de gezinssituatie.
Na de intakegesprekken wordt het beeld dat ik daaruit gekregen heb met jullie besproken en geef ik advies (indicatie) welke behandelvorm ik het meest geschikt vind. Dit kan een nader psychologisch-, persoonlijkheids- en/of gezinsonderzoek zijn of psychotherapie (individueel en/of gezinsgericht). Samen zullen we ook bespreken of de band tussen ons voldoende goed voelt om de therapie te starten. Het is ook mogelijk dat ik een behandelvorm adviseer welke ik zelf niet in mijn praktijk aanbied. In dat geval draag ik zorg voor een goede verwijzing naar een andere collega die de betreffende behandeling wel kan bieden.

Tijdens de intakefase dienen er ook een aantal administratieve zaken geregeld te worden, hieronder valt bijvoorbeeld het invullen en ondertekenen van formulieren, het bespreken van het verstrekken van informatie aan de verwijzer waarvoor ik dan om je schriftelijke toestemming zal vragen. Zodra ik je toestemming heb zal ik de verwijzer mededelen wanneer een behandel- en of een onderzoekstraject binnen mijn praktijk start.

Behandelplan

Na het intaketraject stellen we samen het eerste behandelplan op. In dit behandelplan wordt het advies meegenomen dat op basis van de intake is gegeven. De manier waarop de behandeling uitgevoerd zal gaan worden wordt in dit behandelplan nader concreet gemaakt; dat gebeurt door de therapievorm, de duur van een sessie, de frequentie van de sessies en de doelen voor de therapie te formuleren. Dit wordt gedurende de therapie regelmatig geëvalueerd en het vervolgbehandelplan wordt eventueel hierop aangepast.